Gwarancja na gotowy projekt domu

Dowiedz się, dlaczego udzielamy gwarancji na gotowe projekty domów w naszej pracowni i w jakich okolicznościach może pojawić się konieczność reklamacji?

Błędna adaptacja gotowego projektu domu do planu zagospodarowania działki

W naszej praktyce nie zdarzają nam się takie przypadki. Jeśli zlecisz nam adaptację któregokolwiek z gotowych projektów naszej pracowni, taki błąd się nie pojawi. Załóżmy jednak, zupełnie hipotetycznie, że dojdzie do zakwestionowania gotowego projektu domu naszego autorstwa, wówczas wprowadzimy wszelkie wykazane korekty na nasz koszt.

Błędna adaptacja gotowego projektu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W przypadku, gdy gotowy projekt domu nie będzie odpowiadać miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje Twoją działkę, wtedy wymagać będzie głębszych modyfikacji generujących ponadplanowy koszt. Dlatego zawsze sugerujemy dokładne sprawdzenie wytycznych urzędowych dla obszaru planowanej inwestycji budowlanej.

Zaletą zakupu gotowych projektów domów w naszej pracowni jest możliwość sprawdzenia przez nas wytycznych zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To eliminuje ryzyko odrzucenia projektu przez urząd. Wystarczy, że wcześniej poinformujesz nas o takiej potrzebie.