Skontaktuj się z nami

mgr inż. arch. Ewelina Grochowska-Kuzak
biuro@eg-domy.pl
+48 664 468 419
godziny pracy 8:00 - 16:00
   
Adaptacja projektów gotowych (typowych)

Dokonujemy adaptacji projektów gotowych naszego autorstwa

Czym jest adaptacja?

Aby projekt typowy można było złożyć w urzędzie z wnioskiem o pozwolenie na budowę, czyli aby stał się on projektem budowlanym niezbędna jest jego adaptacja przez uprawnionych projektantów.

W pierwszej kolejności Inwestor jeszcze przed zakupem projektu typowego powinien uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu lub decyzję o warunkach zabudowy, które określają jakiego rodzaju budynek można wybudować na danej działce. Jest to pierwszy dokument, który analizuje projektant adaptujący.

Kolejnym krokiem jest dopasowanie projektu budynku do warunków panujących na działce Inwestora m.in. dopasowanie rodzaju fundamentów do warunków wodno-gruntowych czy dopasowanie konstrukcji dachu do strefy wiatrowej i śniegowej. Ten etap adaptacji wykonuje się na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez uprawnionego geotechnika określającej warunki wodno-gruntowe na działce Inwestora.

Podczas adaptacji projektant wykonuje również projekt zagospodarowania terenu, czyli wrysowuje na mapę do celów projektowych budynek wraz z przyłączami mediów. Niezbędne jest uzyskanie wcześniej warunków przyłączy od dostawy mediów tj. warunków przyłączenia sieci elektroenergetycznej, sieci wod-kan, gazowej czy warunków obsługi komunikacyjnej.

Podczas adaptacji Projektant na życzenie Klienta i za zgodą autora projektu może dokonywać również zmian np. w zakresie usytuowania okien, ścian działowych, ścian konstrukcyjnych, rodzaju ogrzewania, występowania podpiwniczenia itp. Należy jednak pamiętać, że im więcej zmian np. dotyczących przesunięcia ścian konstrukcyjnych tym większa i bardziej skomplikowana jest praca projektanta co pociąga za sobą wyższe koszty adaptacji.

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej należy dołączyć do projektu budowlanego, ponadto projektanci adaptujący dołączają aktualne  zaświadczenia z izb, swoje uprawienia budowlane oraz oświadczenia o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Tak przygotowany projekt budowlany jest gotowy do złożenia w urzędzie.

Nasza pracownia oferuje swoje usługi w zakresie adaptacji w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym.

Zakres podstawowy

  • Inwestor nie wprowadza  istotnych zmian w projekcie budynku ( zmiany dotyczą np. usytuowania ścian działowych);
  • Inwestor dysponuje niezbędną dokumentacją tzn. wypisem i wyrysem z miejscowego planu lub decyzją o warunkach zabudowy, opinią geotechniczną, mapą do celów projektowych, warunkami przyłączy i obsługi komunikacyjnej.

Koszt adaptacji: 2000 - 3000 PLN

Termin realizacji: 1 tydzień

Zakres rozszerzony

  • Inwestor dokonuje istotnych zmian np.: w konstrukcji budynku;
  • Inwestor potrzebuje pomocy-formalno prawnej przy uzyskaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji tj. wypisu i wyrysu z miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy, opinii geotechnicznej, mapy do celów projektowych, warunków przyłączy i warunków obsługi komunikacyjnej.

Koszt adaptacji: ustalany jest indywidualnie

Termin realizacji: ustalany indywidualnie